rozwiązanie
Ciąg liczbowy (a, b, c) jest arytmetyczny i a+b+c=33, natomiast ciąg (a-1, b+5, c+19) jest geometryczny. Oblicz a, b, c. Ciąg arytmetyczny. Ciąg geometryczny. Równanie kwadratowe.