Teoria
rozwiązanie
Nierówność wielomianowa x^3+2x^2-3x>0. Odczytanie pierwiastków wielomianu rozłożonego na czynniki. Wykres wielomianu. Pierwiastki wielomianu. Krotność pierwiastków. Postać iloczynowa wyrażenia kwadratowego. Delta. Rozkładanie na czynniki. Nierówność wielomianowa. Rozkład wielomianu na czynniki. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej. Równanie kwadratowe. Pierwiastek wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu.