Teoria
rozwiązanie
Przekształcając wielomian W(x)=x^3-6x+9 rozłóż go na czynniki, a następnie odczytaj pierwiastki. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Wzór skróconego mnożenia. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Pierwiastki funkcji kwadratowej. Wyróżnik (delta) funkcji kwadratowej.