Teoria
rozwiązanie
Przekształcając wielomian W(x)=x^3-7x+6 rozłóż go na czynniki, a następnie odczytaj pierwiastki. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Pierwiastki funkcji kwadratowej. Wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Wyróżnik (delta) funkcji kwadratowej.