rozwiązanie
Dany jest wielomian W(x)=x^3+kx^2-4 a) Wyznacz współczynnik k tego wielomianu wiedząc, że wielomian ten jest podzielny przez dwumian x+2. b) Dla wyznaczonej wartości k rozłóż wielomian na czynniki i podaj wszystkie jego pierwiastki. Twierdzenie B\'ezout. Pierwiastek wielomianu. Dzielenie wielomianów. Rozkład wielomianu na czynniki. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Równanie kwadratowe. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.