rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Podstawa AB trójkąta równoramiennego ABC jest zawarta w prostej o równaniu y=-2x+16. Wierzchołki B i C mają współrzędne B=(3,10) i C=(-2,3). Oblicz współrzędne wierzchołka A i pole trójkąta ABC. Trójkąt równoramienny. Równanie prostej. Wzory skróconego mnożenia. Długość odcinka. Równanie kwadratowe. Środek odcinka. Pole trójkąta.