rozwiązanie
Punkty A, B, C, D, E, F są kolejnymi wierzchołkami sześciokąta foremnego, przy czym A = (0, 2 pierwiastek z 3), B = (2,0) a C leży na osi Ox. Wyznacz równanie stycznej do okręgu opisanego na tym sześciokącie przechodzącej przez wierzchołek E. Trójkąt równoboczny. Odległość między punktami. Funkcje trygonometryczne. Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Wzajemne położenie prostej i okręgu. Proste równoległe i prostopadłe.