Zadania  +  Rozwiązania
Na pierwszym rysunku jest trójkąt równoboczny, którego boki oznaczono literą "a". Na drugim rysunku jest trójkąt równoboczny o podstawie "a" i wysokości "h". Wysokość trójkąta równobocznego liczymy ze wzoru h=a√3/2. Pole trójkąta równobocznego liczymy ze wzoru P=a^2√3/4. Kąty w trójkącie równobocznym są równe i wynoszą po 60°. Wysokości w trójkącie równobocznym przecinają się w jednym punkcie. Punkt przecięcia dzieli wysokość na odcinki w stosunku 2:1. Na ostatnim rysunku jest trójkąt równoboczny, a w nim wszystkie trzy wysokości, które przecinają się w jednym punkcie.