Zadania  +  Rozwiązania
Na pierwszym rysunku jest trójkąt równoboczny, którego boki oznaczyłem literą "a". Na drugim rysunku jest trójkąt równoboczny o podstawie "a" i wysokości "h". Wysokość trójkąta równobocznego liczymy ze wzoru h=a*pierwiastek(3)/2. Pole trójkąta równobocznego liczymy ze wzoru P=a^2*pierwiastek(3)/4. Kąty w trójkącie równobocznym są równe i wynoszą po 60 stopni. Wysokości w trójkącie równobocznym przecinają się w jednym punkcie. Punkt przecięcia dzieli wysokość na odcinki w stosunku 2:1. Na ostatnim rysunku narysowałem trójkąt równoboczny, a w nim wszystkie trzy wysokości, które przecięły się w jednym punkcie.