Zadania  +  Rozwiązania
W sześciokącie foremnym wszystkie boki mają taką samą długość, a kąty są równe. Na pierwszym rysunku długości boków sześciokąta foremnego oznaczyłem literą "a". Wzór na pole sześciokąta foremnego to P=3a^2pierwiastek(3)/2. Sześciokąt foremny można wpisać w okrąg. Rysując promienie do wierzchołków tego sześciokąta foremnego, podzielimy go na sześć trójkątów równobocznych. Kąty tych trójkątów mają miarę 60, 60, 60 stopnie. Kąty wewnętrzne sześciokąta foremnego mają miarę po 120 stopni.