rozwiązanie
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcja kwadratowa f(x)=x^2-(2m+2)x+2m+5 ma dwa różne pierwiastki x_1, x_2 takie, że suma kwadratów odległości punktów A = (x_1,0) i B = (x_2,0) od prostej o równaniu x+y+1 = 0 jest równa 6. Równanie kwadratowe. Wzory skróconego mnożenia. Wzory Viete'a.