Udowadnianie prawdziwości dla wszystkich zmiennych równości, nierówności lub podzielności. Zadania otwarte z matury podstawowej i informatora maturalnego.