rozwiązanie
Rozwiązanie zadania. Wykaż, że dla wszystkich liczb rzeczywistych a, b i c takich, że a+b/2 > c i b+c/2 > a, prawdziwa jest nierówność a+c/2 < b Skróty na zakończenie dowodu: c.n.u., c.n.w, c.n.d, c.b.d.o, c.k.d..