Dowód kończymy zazwyczaj jednym ze skrótów: c.n.u - co należało udowodnić, c.n.w - co należało wykazać, c.n.d - co należało dowieść, c.b.d.o - co było do okazania, c.k.d - co kończy dowód. Każdy skrót oznacza to samo -- przeprowadzenie dowodu tego, co było do wykazania w treści zadania. Polskie skróty są odpowiednikiem łacińskiego q.e.d. czyli ,,quod erat demonstrandum''. c.n.u - co to znaczy?