rozwiązanie
Udowodnij, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z takich, że x+y+z = 0, prawdziwa jest nierówność xy+yz+zx =< 0. Możesz skorzystać z tożsamości (x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz. Skróty na zakończenie dowodu: c.n.u., c.n.w, c.n.d, c.b.d.o, c.k.d..