Teoria
rozwiązanie
Przekształcając wielomian W(x)=3x^2-6 rozłóż go na czynniki, a następnie odczytaj pierwiastki. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Wzór skróconego mnożenia. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. Wyróżnik (delta) funkcji kwadratowej.