Okrąg (koło) wpisany w czworokąt. Czworokąt opisany na okręgu (kole). Zadania.