rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pole kwadratu opisanego na okręgu o promieniu 2cm. Kwadrat.