rozwiązanie
W czworokąt ABCD, w którym |AD| = 5*pierwiastków z 3 i |CD| = 6, można wpisać okrąg. Przekątna BD tworzy z bokiem AB czworokąta kąt o mierze 60, natomiast z bokiem AD tworzy kąt, którego sinus jest równy 3/4. Wyznacz długości boków AB i BC oraz długość przekątnej BD tego czworokąta. Twierdzenia sinusów. Funkcje trygonometryczne. Okrąg wpisany w czworokąt. Twierdzenie cosinusów.