Zadania  +  Rozwiązania
Wszystkie boki czworokąta są styczne do okręgu, który jest w niego wpisany. Czworokąt możemy opisać na okręgu, jeżeli suma długości jego przeciwległych boków jest równa. W czworokąt możemy wpisać okrąg, jeżeli suma długości jego przeciwległych boków jest równa. Na rysunku przedstawiłem okrąg wpisany w czworokąt. Promień okręgu wpisanego w czworokąt liczymy dzieląc podwojone pole czworokąta przez długość obwodu czworokąta.