Przykłady czworokątów w które można wpisać okrąg. Wyprowadzenie warunku na długości boków czworokąta, w który można wpisać okrąg.