rozwiązanie
Trapez równoramienny, o obwodzie równym 20 cm, jest opisany na okręgu. Wiedząc, że przekątna trapezu ma długość 41 cm, oblicz pole tego trapezu. Okrąg wpisany w czworokąt. Twierdzenie Pitagorasa. Trapez.