Zadania  +  Rozwiązania
Na pierwszym rysunku jest trapez o ramionach różnej długości. Na drugim rysunku jest trapez prostokątny, czyli jedno jego ramię jest prostopadłe do podstawy. Na trzecim rysunku jest trapez równoramienny, czyli z jego ramiana mają równą długość. Na trzecim rysunku poprowadziłem wysokość h z jednego z wierzchołków trapez do podstawy. Podstawy trapez oznaczyłem literami a i b. W trapezie prostokątnym wysokością może być bok prostopadły do podstawy. Wzór na pole trapezu P=(a+b)*h/2. Na ostatnim rysunku oznaczyłem wszystkie kąty w trapezie. Suma kątów przy dowolnym ramieniu trapezu jest równa 180 stopni.