rozwiązanie
W trapezie opisanym na okręgu kąty przy dłuższej podstawie mają miary 60° i 30°, a długość wysokości tego trapezu jest równa 6. Sporządź odpowiedni rysunek i oznacz jego elementy. Oblicz pole trapezu oraz długość jego podstaw. Funkcje trygonometryczne. Tabela wartości funkcji trygonometrycznych.