rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: W który z podanych czworokątów można wpisać okrąg? Okrąg wpisany w czworokąt.