rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Na okręgu o promieniu 2,2cm opisano trapez równoramienny, którego ramię ma długość 5,7cm. Oblicz obwód i pole trapezu. Okrąg wpisany w czworokąt. Obwód wielokąta. Trapez.