rozwiązanie
Narysuj wykres funkcji y= 2/x+3 -1 i wypisz jej własności: dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność, różnowartościowość, parzystość, okresowość. Funkcja malejąca w przedziałach. Funkcja różnowartościowa. Funkcja nieparzysta i nieokresowa. Odczytywanie własności funkcji z wykresu. Hiperbola. Przesuwanie wykresu funkcji o wektor. Wykres funkcji wymiernej. Hiperbola. Przesuwanie wykresu wzdłuż osi x i y.. Dziedzina funkcji. Zbiór wartości funkcji. Miejsce zerowe funkcji. Monotoniczność funkcji. Funkcja różnowartościowa. Funkcja parzysta i nieparzysta. Funkcja okresowa.