Teoria
rozwiązanie
Dla jakiego m nierówność (m^2-1)x^2-2(m-1)x+2>0 jest prawdziwa dla wszystkich liczb x rzeczywistych? Równanie kwadratowe z parametrem. Nierówność kwadratowa. Wykres funkcji kwadratowej. Wartości dodatnie na wykresie funkcji. Delta funkcji kwadratowej. Nierówność kwadratowa. Równanie kwadratowe. Wzory skróconego mnożenia. Działania na zbiorach.