rozwiązanie
Rówanie wielomianowe. Rozkładanie na czynniki ze wzoru skróconego mnożenia. Pierwiastki wyrażenia kwadratowego. Odczytywanie pierwiastków z wielomianu rozłożonego na czynniki. Delta. Wzory skróconego mnożenia. Pierwiastek wielomianu. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej.