Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie x^4+x^3-8x-8=0. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzór skróconego mnożenia. Pierwiastki funkcji kwadratowej. Pierwiastek wielomianu. Wyróżnik (delta) funkcji kwadratowej.