rozwiązanie
Wykaż, że w trójkącie prostokątnym suma kwadratów sinusów miar wszystkich jego kątów wewnętrznych równa się 2. Suma kątów w trójkącie. Funkcje trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi.