Teoria
rozwiązanie
Rozwiąż, przekształcając równanie x^6+2x^5+x^4+x^2+2x+1=0. Rozkład wielomianu na czynniki. Wzory skróconego mnożenia. Wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Pierwiastek wielomianu. Suma kwadratów.