rozwiązanie
Funkcja kwadratowa f(x) = -x^2 + bx + c ma dwa miejsca zerowe: x_1 = -1 i x_2 = 12. Oblicz największą wartość tej funkcji. Zakoduj kolejno, od lewej do prawej, cyfrę jedności i pierwsze dwie cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Postać ogólna, kanoniczna, iloczynowa funkcji kwadratowej. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Współczynniki funkcji kwadratowej.. Ramiona paraboli. Wykres funkcji kwadratowej. Cyfry i liczby.