Teoria
rozwiązanie
Określ liczbę pierwiastków równania (3m+2)x^2 + (2m+3)x + 1/4 m = 0 w zależności od parametru m. Równanie kwadratowe. Delta funkcji kwadratowej. Wartości dodatnie na wykresie funkcji. Wartości ujemne na wykresie funkcji. Równania liniowe. Wzory skróconego mnożenia. Funkcja liniowa.