rozwiązanie
Wyznacz wszystkie całkowite wartości parametru m, dla których równanie (x^3+2x^2+2x+1)[x^2-(2m+1)x+m^2+m] = 0 ma trzy, parami różne, pierwiastki rzeczywiste, takie że jeden z nich jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych. Rozkład wielomianu na czynniki. Równanie kwadratowe. Średnia arytmetyczna. Liczby całkowite. Wzory skróconego mnożenia. Zbiory liczbowe.