Zadania. Liczenie objętości, pola powierzchni podstawy, pola powierzchni bocznej graniastosłupa trójkątnego.