rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym pole powierzchni bocznej jest dwa razy większe od sumy pól podstaw. Oblicz kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej do podstawy. Prostokąt. Trójkąt równoboczny. Funkcje trygonometryczne.