rozwiązanie
Zadanie 33. Matura poprawkowa z matematyki 2010. Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma liczb oczek otrzymanych na obu kostkach jest większa od 6 i iloczyn tych liczb jest nieparzysty. Graniastosłup trójkątny. Trójkąt równoboczny. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta.