rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź podstawy ma długość 4cm a krawędź boczna 5cm. Graniastosłup trójkątny. Trójkąt równoboczny. Prostokąt.