rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Graniastosłup prosty ma w podstawie trójkąt równoramienny, którego boki mają długość 5cm, 5cm, 6cm. Krawędź boczna graniastosłupa ma długość 7cm. Oblicz pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta. Prostokąt. Graniastosłup trójkątny.