rozwiązanie
Rozwiązanie zadania: Graniastosłup prosty ma w podstawie trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne mają długość 3cm i 6cm. Oblicz pole całkowite i objętość tego graniastosłupa, jeżeli jego wysokość ma 5cm. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta. Prostokąt. Graniastosłup trójkątny.