Teoria
rozwiązanie
Nierówność wielomianowa w postaci iloczynowej x^3+3x^2+3x+3x <= 0. Odczytanie pierwiastków wielomianu rozłożonego na czynniki. Wykres wielomianu. Pierwiastki wielomianu. Krotność pierwiastków. Rozkładanie na czynniki. Nierówność wielomianowa. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Suma kwadratów. Krotność pierwiastka wielomianu.