Teoria
rozwiązanie
Dla jakich wartości parametru m, równanie mx^2-(m+1)x+1=0 ma dokładnie jedno rozwiązanie. Rówanie kwadratowe z parametrem. Równanie kwadratowe. Delta funkcji kwadratowej. Równania liniowe. Wzory skróconego mnożenia.