Teoria
rozwiązanie
Przekształcając wielomian rozłóż go na czynniki, a następnie odczytaj pierwiastki. W(x)=3x^2-6. Rozkład wielomianu na czynniki. Pierwiastek wielomianu. Wzór skróconego mnożenia. Wzory skróconego mnożenia.