Graniastosłup sześciokątny ma w podstawie sześciokąt. Krawędzie podstawy oznaczyłem, że mają długość a, b, c, d, e, f. Długość wysokość to H. Graniastosłup sześciokątny ma 8 ścian, 18 krawędzi i 12 wierzchołków, co widać na rysunkach. Kąty w graniastosłupie sześciokątnym. Graniastosłupie prawidłowy sześciokątny ma w podstawie sześciokąt foremny. Objętość i pole całkowite graniastosłupa sześciokątnego liczymy tak samo jak wszystkich graniastosłupów. Wzór na objętość V=Pp*H. Pp jest to pole podstawy. Wzór na pole całkowite to Pc=2Pp+Pb, gdzie Pb - pole powierzchni bocznej, czyli suma pól wszystkich sześciu prostokątów.