Kąt między krawędzią ściany bocznej a podstawą. Kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy. Kąt między sąsiednimi krawędziami ścian bocznych. Kąt między krawędzią ściany bocznej a krawędzią podstawy.