Zadania  +  Rozwiązania
Ostrosłup trójkątny. Długości krawędzi a, b, c. Długość wysokości to H. Ostrosłup trójkątny ma 4 ściany, 6 krawędzi, 4 wierzchołki. Kąty w ostrosłupie trójkątnym. Ostrosłup prawidłowy trójkątny ma w podstawie trójkąt równoboczny, a wysokość pada na jego środek, ściany boczne tego ostrosłupa to trzy przystające trójkąty równoramienne. Czworościan foremny ma cztery ściany, które są trójkątami równobocznymi. Objętość czworościanu foremnego jest dana wzorem na rysunku. Pole całkowite czworościanu foremnego jest dane wzorem na rysunku. Objętość i pole całkowite ostrosłupa trójkątnego liczymy tak samo jak dla wszystkich ostrosłupów. Wzór na objętość ostrosłupa trójkątnego to V=1/3*Pp*H, gdzie Pp to pole podstawy, a H długość wysokości. Wzór na pole całkowite to Pc=Pp+Pb, gdzie Pb to pole powierzchni bocznej, czyli suma pól ścian bocznych, które są trójkątami.