Ostrosłup to rodzaj wielościanu. Podstawą ostrosłupa jest dowolny wielokąt, a ściany boczne są trójkątami. Ostrosłup prawidłowy ma w podstawie wielokąt foremny, a jego wysokość pada na środek podstawy. Ściany ostrosłupa foremnego są trójkątami równoramiennymi. Objętość ostrosłupa liczę ze wzoru V=1/3*Pp*H, gdzie Pp to pole podstawy, a H jest długością wysokości. Pole całkowite liczę ze wzoru Pc=Pp+Pb, gdzie Pp jest polem powierzchni bocznej, czyli jest to suma wszystkich ścian bocznych.