Objętość, pole całkowite graniastosłupa sześciokątnego. Podstawa graniastosłupa sześciokątnego. Pole powierzchni bocznej i kąty w graniastosłupie sześciokątnym. Krawędzie i wysokość graniastosłupa sześciokątnego.