Wyprowadzanie wzoru na pole rombu liczonego jako połowa iloczynu przekątnych.