Zadania  +  Rozwiązania
Romb jest to równoległobok, którego boki są równe. Na rysunku jest romb o bokach długości a. Na drugim rysunku poprowadziłem wysokość h do podstawy rombu. Pole rombu możemy policzyć ze wzoru P=ah. Na kolejnym rysunku między dwoma sąsiednimi bokami jest kąt ostry alfa. Pole rombu można też policzyć ze wzoru P=a^2*sin alfa. Na piątym i szóstym rysunku są romby z narysowanymi przekątnymi. Przekątne w rombie przecinają się pod kątem prostym i mają długość p i q. Pole rombu można też policzyć ze wzoru P=pq/2. Kąty w rombie zaznaczone są na siódmym rysunku. Przeciwległe kąty w rombie są równe. Suma kątów przy dowolnym boku rombu jest równa 180 stopni. Przekątne w rombie przecinają się pod kątem prostym w punkcie O. Punkt ten dzieli każdą przekątną na równe części.