rozwiązanie
Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie mx^2-3(m+1)x+m=0 nie ma rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych. Równanie kwadratowe z parametrem. Nierówność kwadratowa. Równanie kwadratowe. Delta funkcji kwadratowej. Nierówność kwadratowa. Wzory skróconego mnożenia.